Pomoc psychologiczna jest skuteczna w przypadku wielu zaburzeń. Dzieli się na: poradnictwo psychologicznę, psychoterapię, resocjalizację, promocje zdrowia, interwencję kryzysową. Zawiera w sobie zarówno rozmowę na temat spraw dnia codziennego, drobnych problemów jak również i tych poważnych życiowych, ciężkich decyzji, zaburzeń lękowych, zaburzeń nerwicowych jak i diagnozy klinicznej. Istnieje również możliwość zbadania i wydaina opinii z zakresu pomiaru ilorazu inteligencji oraz wskazania predyspozycji zawodowych. Wszystko z zachowaniem całkowitej prywatności i 100% dyskrecji.

   
OfertaPomoc PsychologicznaHipnoterapiaSzkoleniaKontakt Copyright © 2011 Psycholog.med.pl
All rights reserved.
owner Patryk Lisikiewicz